6 kwietnia 2014

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych - 1.III.2014

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", dnia 01.III.2014 o godz. 10.00 w Kościele parafii Nawiedzenia NMP (przy ulicy Śląskiej), uroczystą Mszą Świętą w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników walk w latach 1944-1956, o całkowitą niepodległość naszej Ojczyzny, rozpoczęły się uroczystości ku czci tzw. "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH lat 1944 – 1956", czyli bohaterów podziemia antykomunistycznego, dla których wolność przyniesiona na ostrzach sowieckich bagnetów ze wschodu była tylko zamianą jednego okupanta na drugiego, a przelewali swą krew w walce i oczekiwali innej wolności dla naszej Ojczyzny.

Przybyłe poczty sztandarowe powitał i wprowadził do kościoła ks. Czermański, który wygłosił piękną homilię o Żołnierzach Wyklętych i obowiązkach Polaków dla swojej ojczyzny. Po mszy świętej uczestnicy, przy akompaniamencie orkiestry dętej, przemaszerowali w okolice ronda „Żołnierzy Wyklętych”, pod pomnik poświęcony podziemiu niepodległościowemu z lat 1944-1956.
Przy pomniku "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956" zgromadzonych przywitał i uroczystość poprowadził dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pan Krzysztof Wiączek.
Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego i okolicznościowego przemówienia prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka, który powiedział:
...Polska powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa wobec siłą narzuconej władzy... Podtrzymywanie pamięci o tym rozdziale naszej historii, to nie tylko nasz moralny obowiązek i niewspółmierne do cierpień zadośćuczynienie za doznane krzywdy, a przede wszystkim za wyrok skazania na zapomnienie. Naszym obowiązkiem jest pamiętać nie tylko o Polskim Państwie Podziemnym, ale także o bohaterstwie żołnierzy konspiracji antykomunistycznej...

"Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, ale najtrudniej cierpieć" napis w celi gestapowskiego więzienia na Szucha w Warszawie przypomniany przez prezydenta Krzysztofa Chojnika podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest najlepszym odzwierciedleniem postawy bohaterów walczących o wolność ojczyzny w latach 1944-1956.

Następnie przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, które pokryły teren pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Uroczystości te, były wielkim pokazem patriotyzmu mieszkańców naszego miasta.
Po południu odbyła się druga część obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O godzinie 17.00 w Ośrodku Działań Artystycznych (ul. Dąbrowskiego 5) wyświetlono film Arkadiusza Głowackiego „Kwatera Ł”.

Robert Szala, 2.III.2014 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

6 kwietnia 2014

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

KOMBATANCKIE SPOTKANIE OPŁATKOWE - 11.I.2014

Dnia 11 stycznia w Radomsku, w restauracji Arkadia odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Krajowy byłych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, na który przybyli kombatanci, a wśród wielu zaproszonych gości była Pani prezydent miasta Radomska.
A oto moja relacja fotograficzna ze spotkania

Robert Szala, 11.I.2014 - Radomsko

Przejdź do galerii zdjęć

26 maja 2013

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

BĄKOWA GÓRA - 11.V.2013

Konspiracyjne Wojsko Polskie było jedną z najsilniejszych organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Miało sprawną i silną organizację wojskową, która potrafiła boleśnie uderzyć władze i aparat komunistyczny. Tak było gdy w nocy z 19/20 kwietnia 1946 roku, około 200 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego uderzyło na Radomsko uwalniając z aresztu uwięzionych przez UB, czym powtórzyli czyn swojego dowódcy "Warszyca" z okresu okupacji niemieckiej. W końcu kwietnia 1946 roku funkcjonariuszom piotrkowskiego UBP udało się ująć por. Jana Rogólkę, dowodzącego oddziałami KWP w czasie tej akcji na Radomsko i jego 16 podwładnych. Aresztowanych poddano brutalnemu śledztwu w PUBP w Piotrkowie Trybunalskim. Pokazowy proces 17 żołnierzy KWP odbył się 7 maja 1946 roku w sali kina "Kinema" w Radomsku. Na salę przyprowadzono publiczność (w tym rodziny oskarżonych i młodzież szkolną). Sąd Okręgowy w Częstochowie obradujący na sesji wyjazdowej potrzebował tylko jednego dnia by orzec o winie i karze podsądnych. Nie przesłuchano żadnych świadków. Oskarżeni mieli wspólnego obrońcę z urzędu, który w ogóle nie zabrał głosu w trakcie rozprawy. Oskarżający podprokurator Wojskowej Prokuratury KBW kapitan Tadeusz Garlicki przyjął w akcie oskarżenia zasadę odpowiedzialności zbiorowej oskarżonych. Sąd po krótkiej, trwającej kilka minut "naradzie" w tym samym dniu, tj. 17 maja 1946 roku, ogłosił wyrok, mocą którego skazał na karę śmierci: Jana Rogulkę, Józefa Kapczyńskiego, Józefa Koniarskiego, Ryszarda Nurkowskiego, Benedykta Ratajskiego, Czesława Turlejskiego, Karola Wielocha, Stanisława Wersala, Ryszarda Chmielewskiego, Leopolda Słomczyńskiego, Tadeusza Schabowskiego, Piotra Proszewskiego, a na 15 lat więzienia: Stanisława Śliwińskiego, Adama Lasonia, Józefa Ziębę, Kazimierza Matuszczyka, Tadeusza Galę.
Ostatnią osobą, która rozmawiała ze skazanymi przed egzekucją był ksiądz Stanisław Piwowarski, kapelan I batalionu 27 pp AK dowodzonego przez "Warszyca". Ks. Piwowarski udzielił im ostatniej posługi kapłańskiej. Wyrok wykonano w pośpiechu. W nocy z 9 na 10 maja 1946 roku prawdopodobnie w piwnicach PUBP w Radomsku w bestialski sposób torturowano i zamordowano 12 żołnierzy KWP. Ich ciała zakopano w poniemieckim bunkrze koło Bąkowej Góry. W tydzień później mieszkańcy wsi przy udziale rodzin zamordowanych urządzili im pogrzeb na miejscowym cmentarzu. We wspólnej mogile spoczęło 10 żołnierzy KWP; dowódca por. Jan Rogólka został pochowany w Woli Rożkowej, natomiast najmłodszy z zabitych - Leopold Słomczyński w Radomsku. Corocznie w Bąkowej Górze odbywają się uroczystości ku czci tych zamordowanych żołnierzy KWP, w tym roku 11-go maja odbyła się również piękna uroczystość religijno-patriotyczna.

Robert Szala, 12.V.2013 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

28 kwietnia 2013

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ

Dnia 1 maja 2013 roku o godzinie 9.15 w krużgankach klasztoru o.o. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim, nastąpi otwarcie wystawy pt. ŻOŁNIERZE "WARSZYCA", którą można będzie oglądać do dnia 12 maja 2013 roku.

Dnia 6 maja 2013 roku w sali biura PiS przy ul. Słowackiego 20 (windą na IV piętro) o godzinie 17.00 odbędzie się projekcja filmu o gen. Stanisławie Sojczyńskim pt. "Czy warto było tak żyć", oraz spotkanie z reżyserem filmu panią Aliną Czerniakowską.

    Organizatorzy:
  • Klub Gazety Polskiej
  • Prawo i Sprawiedliwość
  • Instytut Pamięci Narodowej
  • Klasztor Ojców Bernardynów
  • Muzeum Regionalne w Radomsku

Robert Szala

wystawa Żołnierze

26 marca 2013

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

1.III.2013 - NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

Mocą uchwały Sejmu RP z 4 lutego 2011 roku dzień 1 marca ustanowiony został Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". W związku z tym świętem w całej Polsce uczczono pamięć żołnierzy, bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy chcieli Polski wolnej i niepodległej, a nie zamiany okupanta niemieckiego na sowieckiego i narzuconego siłą reżimu komunistycznego po II wojnie światowej.

1 marca 2013 roku odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Zorganizował je Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz władze samorządowe Piotrkowa Trybunalskiego, na czele z prezydentem Krzysztofem Chojniakiem. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą św. w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Eucharystię i wzruszającą, bardzo patriotyczną homilię ku czci "Żołnierzy Wyklętych" poprowadził i wygłosił ksiądz kan. Roman Czermański. Kościół był wypełniony wiernymi po brzegi, szczególnie dużo było młodzieży przybyłej na tą niecodzienną uroczystość. Po eucharystii wszyscy uczestnicy przemaszerowali przy dźwiękach pieśni patriotycznych granych przez zaproszoną orkiestrę w kierunku ronda "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956" nazwanego tak Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVIII/264/04 z dnia 24 marca 2004 roku (była to pierwsza taka nazwa w Polsce), gdzie w roku 2006 stanął pomnik poświęcony podziemiu niepodległościowemu z lat 1944-1956.

Przy pomniku "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956" zgromadzonych przywitał i uroczystość poprowadził dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pan Krzysztof Wiączek. Wśród wielu znakomitych gości przybyłych na tą uroczystość, a liczy się że było kilkaset osób, byli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz miasta i starostwa powiatowego z prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego panem Krzysztofem Chojniakiem, władze Radomska i Kamieńska, przedstawiciele władz organizacji kombatantów z panem gen. Stanisławem Burzą –Karlińskim (AK), i mjr Ryszardem Zielonką (KWP), grono profesorów piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z prorektorem prof. dr hab. Zygmuntem Matuszakiem, oraz dziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. dr hab. Markiem Dutkiewiczem, przedstawiciele Wojska Polskiego, Związku Zawodowego "Solidarność", oraz duża grupa młodzieży i delegacji szkół piotrkowskich, z czego należy się najbardziej cieszyć bo w przyszłości to oni powinni pamiętać o tych bohaterach i organizować obchody tego święta. Przybyło wiele pocztów sztandarowych, kombatanckich, szkolnych, związkowych i innych grup zorganizowanych np. Klub Gazety Polskiej, czy piotrkowscy kibice piłkarscy z własnymi transparentami i wielu innych ludzi, którym nieobce jest słowo patriotyzm a przyjście na tą uroczystość uważali za swój obowiązek. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze piotrkowscy.

Po przywitaniu, wystąpienie okolicznościowe na temat Żołnierzy Wyklętych lat 1944-1956 wygłosił dr Dariusz Rogut z Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie delegacje złożyły wieńce, których było tak wiele, że z braku miejsca pokrywały część chodnika przed pomnikiem. Na zakończenie uroczystości mjr Ryszard Zielonka, prezes Zarządu Głównego Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego powiedział: - Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Słowa szczególnego uznania kieruję w stosunku do prezydenta Krzysztofa Chojniaka oraz Rady Miasta, ponieważ pomnik przy którym stoimy oraz rondo imienia "Żołnierzy Wyklętych" są jedynymi miejscami w całym regionie, które upamiętniają tych bohaterów. Dziękuję także młodzieży za udział w tych uroczystościach, ponieważ to jest najlepsza lekcja patriotyzmu.

Była to naprawdę piękna uroczystość patriotyczna, którą wielu będzie pamiętać i wspominać jako wielkie wydarzenie potrzebne dla wzmocnienia pamięci o tych bohaterach z lat 1944-1956, którzy cierpieli i oddawali nawet swoje życie, aby Polska była wolna i niepodległa.

Robert Szala, 02.III.2013 - Piotrków Trybunalski

Przejdź do galerii zdjęć

2 marca 2013

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Spotkanie opłatkowe - Piotrków Trybunalski, 10 stycznia 2013 roku

Zarząd Oddziału Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował spotkanie opłatkowe, które odbyło się dnia 10 stycznia 2013 roku w restauracji "Staromiejska".
Spotkanie odbywa się corocznie, lecz niestety w coraz mniejszym gronie. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście a wśród nich Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego p. Krzysztof Chojniak i przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego p. Marian Błaszczyński.
Spotkanie poprowadził Przewodniczący Zarządu Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim mjr Ryszard Jabłoński. Rozpoczęliśmy jak zawsze modlitwą, którą odmówił zaproszony na spotkanie ojciec z klasztoru o. Bernardynów. Następnie przełamaliśmy się opłatkiem i złożono sobie tradycyjne życzenia. Później podano obiad i inne smakołyki, przy których rozpoczęły się rozmowy i wspomnienia.
Czas szybko i wesoło minął i trzeba się było pożegnać, następne spotkanie opłatkowe za rok.

Przejdź do galerii zdjęć

31 października 2012

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

W naszej galerii...

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z obchodów 66 rocznicy Mordu 12 Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, które odbyły się 12 maja 2012 roku w Bąkowej Górze.

Przejdź do galerii zdjęć

31 października 2012

KWP-WARSZYC; Piotrków Trybunalski

Spotkanie opłatkowe - Radomsko, 14 stycznia 2012 roku

Dnia 14 stycznia 2012 roku Zarząd Główny Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z siedzibą w Radomsku, zorganizował uroczyste spotkanie opłatkowe, które rozpoczęło się o godz. 11.00 w lokalu Restauracji "Arkadia" w Radomsku.
Spotkali się weterani walk o niepodległość Polski i kombatanci związani z Konspiracyjnym Wojskiem Polskim m.in. z Warszawy, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Tomaszowa Mazowieckiego, Częstochowy, Sieradza. Wśród zaproszonych gości była pani prezydent Radomska A. Milczanowska, sekretarz miasta Radomska, ojciec zakonu Franciszkanów, który poprowadził modlitwę, pani R. Bareła dyrektor Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze, przedstawiciel ministra ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i reprezentanci Związku Strzeleckiego z Łodzi.
Przewodniczący Zarządu Ogólnokrajowego Związku KWP mjr Ryszard Zielonka, przywitał zgromadzonych na tym tradycyjnym świąteczno-noworocznym spotkaniu. Po uroczystej modlitwie, wszyscy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia . Następnie podano obiad i rozpoczęły się rozmowy na różne tematy związane i niezwiązane z KWP. Miłe chwile szybko minęły i nadszedł czas powrotu. Do zobaczenia za rok na następnym "opłatku", lecz wcześniej spotkamy się na wielu innych spotkaniach i uroczystościach jakie odbywają się każdego roku. Szkoda tylko, że ci ludzie tak szybko odchodzą i coraz mniej na uroczystościach tych co walczyli o wolną Polskę w tamtych latach.

Robert Szala - Piotrków Trybunalski, 15.I.2012

Przejdź do galerii zdjęć

31 października 2012

Szanowni Państwo!

Niedawno, po długiej chorobie odszedł od nas Pan Andrzej Krawiec, który administrował i zajmował się stroną graficzną tej witryny internetowej poświęconej bohaterom Konspiracyjnego Wojska Polskiego - to jak ona wygląda zawdzięczamy śp. Andrzejowi. Dłuższy czas nie mogłem znaleźć informatyka, który poświęciłby swój prywatny czas i wiedzę, aby poprowadzić dalej tą ważną stronę internetową, a ona musi istnieć, aby czas nie zatarł wiedzę i pamięć o ich czynach, szczególnie młodzi Polacy muszą to wiedzieć i przekazać dalszym pokoleniom - to jest bardzo ważna sprawa, bo Naród bez pamięci o swojej przeszłości nie zbuduję porządnej przyszłości. Otóż pragnę Państwu zakomunikować, że Pan Janusz Łukasik (Yoshy) zgodził się nam pomóc, jest on informatykiem i zajmie się tą pracą, więc strona internetowa o Konspiracyjnym Wojsku Polskim będzie dalej się rozwijać, a ja postaram się mu dostarczyć dużo materiału informacyjnego i fotograficznego z życia KWP w okręgu piotrkowskim.

Pozdrawiam Państwa serdecznie i życzę dużo zdrowia.


Robert Szala - Piotrków Tryb. 15.X.2012

ZAPROSZENIE

     

        Z okazji Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, dnia  01.III.2011 o godz. 10.00 w Kościele parafii Nawiedzenia NMP  ( przy  ulicy  Śląskiej),  uroczystą Mszą Świętą  w  intencji  poległych,  pomordowanych  i  zmarłych uczestników  walk  w latach  1944-1956, o całkowitą  niepodległość  naszej  Ojczyzny,  rozpoczną  się  uroczystości  ku  czci  tzw. ,,ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH  lat  1944 – 1956”, czyli bohaterów  podziemia  antykomunistycznego, dla  których  wolność  przyniesiona  na ostrzach sowieckich bagnetów ze wschodu była tylko zamianą jednego okupanta na drugiego, a  przelewali  swą  krew w  walce  i  oczekiwali  innej wolności dla naszej  Ojczyzny.    Po  Mszy św. przejdziemy  pod  pomnik  Żołnierzy Wyklętych  1944-1956 gdzie około  godz. 11.20 spotkamy  się  i  zostaną  złożone  wieńce  i  kwiaty.

                   Uczcijmy tych zapomnianych bohaterów naszą obecnością na tej uroczystości !


USTAWA

z dnia 3 lutego 2011 r.

 

o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu - stanowi się, co następuje:

 

Art. 1.

Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 

Art. 2.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                                     MARSZAŁEK SEJMU


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło z Radomska
i  Prezes Zarządu Danuta Zawadzka
oraz
Ochotnicza Straż Pożarna z Radomska

serdecznie zapraszają na dramat w VII aktach

DO WINY SIĘ NIE POCZUWAM…”

o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – od momentu zawiązania po proces dowództwa KWP w Łodzi. Reżyseria wg autorskiego scenariusza Danuta Zawadzka. W opracowaniu scenariusza oparto się między innymi na materiałach z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z Łodzi.

Spektakl pięknie wpisuje się w ustanowiony przez Prezydenta i Sejm Rzeczypospolitej ROK ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.

Treść przedstawienia, która jest bogatą teatralizacją faktów, zawiera rozprawy sądowe, sceny batalistyczne, zdarzenia z życia osobistego bohaterów i ich dylematy moralne (decyzja o pozostaniu w podziemiu, złożenie przysięgi, ostatnie widzenie z bliskimi, aresztowania, wyroki).

Spektakl zaprezentowany zostanie przez Miejski Teatr Źródło w Radomsku

dnia 26 lutego 2011 roku o godz.17.00

w radomszczańskiej „KINEMIE”, w autentycznym miejscu, gdzie odbył się historyczny pokazowy proces, tzw. „proces 17”.


Serdecznie zapraszamy

Prezes Zarządu

Danuta Zawadzka

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAĆ ZAPROSZENIE

 

   
  Z poważaniem
Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło
97-500 Radomsko
ul. Brzeźnicka 5
tel. 501 501 042

http://www.teatrzrodlo.pl/  

 

Instytut Pamięci Narodowej
 
- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi
przy udziale Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

 zaprasza na konferencję popularno-naukową

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

 1 marca 2011 r.

Sala Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi

ul. Zachodnia 54/56, Łódź

 Program:

 prowadzenie dr Joanna Żelazko

10.00 - Marek Drużka, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi, Powitanie gości
10.10 - Jerzy Scheur, prezes Fundacji „Polska się upomni”, Powitanie gości
10.20 - dr Janusz Wróbel (IPN Łódź), Sytuacja w Łodzi i woj. łódzkim w 1945 r.
10.40 - dr Michał Wenklar (IPN Kraków), Zrzeszenie WiN. Założenia ideowe i zarys działalności.
11.00 - dr Tomasz Toborek (IPN Łódź), Konspiracyjne Wojsko Polskie - największa organizacja antykomunistycznego podziemia w centralnej Polsce.

11.20-11.40 przerwa  

prowadzenie dr Janusz Wróbel

11.40 - dr Joanna Żelazko (IPN Łódź), Procesy żołnierzy II konspiracji przed WSR w Łodzi
12.00 - Artur Ossowski, „Uwolnić Podziemie” - rozbicia więzień, obozów i aresztów w Polsce Ludowej (zarys problemu).
12.20 - Dyskusja

12.50 - dr Janusz Wróbel, Podsumowanie konferencji

 

W naszej galerii - fotoreportaż z wizyty przedstawicieli Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego
w Senacie RP
w dniu 12 stycznia 2011 roku.

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2010 r. w sali RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

W imieniu Instytutu Historii UJK, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Muzeum w Piotrkowie Tryb.

zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej

nt.

Dla nas świętością jest Kraj i Naród! Żołnierze Konspiracyjnego Wojska Polskiego w walce z reżimem komunistycznym.

Konferencja odbędzie się 25 listopada br. w Muzeum-Zamku w Piotrkowie Tryb., Plac Zamkowy 4.

Kliknij aby poznać program konferencji

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Miejski Teatr Źródło z Radomska i Pani Prezes Zarządu Danuty Zawadzkiej serdecznie zapraszamy na dramat w VII aktach

„DO WINY SIĘ NIE POCZUWAM…”

o Konspiracyjnym Wojsku Polskim – od momentu zawiązania po proces dowództwa KWP w Łodzi. Reżyseria wg autorskiego scenariusza Danuta Zawadzka.

Spektakl zaprezentowany zostanie w Miejskim Domu Kultury w Radomsku

dnia 30 października 2010 r. godz. 18.00/Premiera/

oraz

11 listopada 2010 r. godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy

   
Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło
97-500 Radomsko
ul. Brzeźnicka 5
http://www.teatrzrodlo.pl

 

WYBRANO PRZEWODNICZĄCEGO!

Dnia 05.01.2010 w Radomsku, odbył się Krajowy Walny Zjazd Delegatów Ogólnokrajowego Związku b. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, na którym wybrano Przewodniczącego Zarządu Głównego KWP, został nim kpt. Ryszard Zielonka z Oddziału piotrkowskiego KWP.

Nowemu Przewodniczącemu Zarządu Głównego życzymy dużo zdrowia i sił w pełnieniu tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji.


kpt. Ryszard Zielonka

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP, które odbyło się w dniu 3 stycznia 2010 r. w sali RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

W dziale Publikacje: wiersze oraz informacja prasowa "Żólnierze Warszyca powiadomią prokuraturę" - o zamiarze zawiadomienia prokuratury o przestępstwie polegającym na obrazie Prezydenta RP oraz lżeniu bohaterów narodowych - Tygodnik "7 Dni" - 13.11.2009 r.

W naszej galerii - fotoreportaż z odsłonięcia i poświęcenia pomnika "Warszyca" w Kamieńsku. Uroczystość odbyła się w dniu 8.XI.2009 r. w Kamieńsku

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego  - strona główna

Generalska nominacja dla Warszyca! 
Komunikat BBN - 05.11.2009 r.

Informuję, że Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński zaakceptował awanse generalskie dla sześciu oficerów Wojska Polskiego.
O awanse wnioskował minister obrony narodowej Bogdan Klich.
W czwartek, 5 listopada br., po otrzymaniu opinii szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksandra Szczygło, Prezydent RP Lech Kaczyński przesłał listę awansowanych oficerów do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
Awansują:
Na stopień generała dywizji:
- generał brygady Zbigniew Galec
- generał brygady Anatol Wojtan
Na stopień wiceadmirała:
- kontradmirał Jerzy Patz
Na stopień generała brygady:
- pułkownik Jan Gabryś
- pułkownik Marian Jeleniewski
- pułkownik Marek Sobiechowski

Ponadto, na stopień generała brygady, awansowani zostaną:
- ks. płk Witold Kiedrowski - nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej
- płk Zdzisław Julian Starostecki - nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej
- kapitan Stanisław Sojczyński - pośmiertnie

Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się w dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada br., w Pałacu Prezydenckim.

Rzecznik prasowy Jarosław Rybak

W dziale Publikacje: Krótki reportaż filmowy z uroczystości w Bąkowej Górze w 2008 r. - nakręcony przez telewizję NTL z Radomska (film avi skompresowany kodekiem DivX, około 16 MB)

W dziale Publikacje: "Czy warto było tak żyć-" -  film Aliny Czerniakowskiej  o życiu i walce kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca", dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, zrealizowany w 2007 roku, emitowany w TVP1 (27.02.2008 o godz. 0:55) (film online - odnośnik do Google Video)

W dziale Publikacje: "Konspiracyjne Wojsko Polskie w Bełchatowie i okolicach. Działalność Kazimierza Grzybowskiego i Ludwika Danielaka" - opracowanie Tomasza Toborka (plik w formacie pdf)

MON - 2009-06-01
 Nawiązując do dzisiejszego (1.06.br.) artykułu red. Jacka Dytkowskiego w „Naszym Dzienniku” pt. „Klich ociąga się z nominacją 'Warszyca'" przypominamy, że 25 maja br. Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich polecił dyrektorowi Departamentu Kadr MON w trybie pilnym przygotować wniosek o pośmiertny awans do stopnia generała brygady kapitana Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc. Wniosek ten został wysłany do Prezydenta RP, Pana Lecha Kaczyńskiego następnego dnia, tj.  we wtorek, 26 maja br. Informacja o sporządzeniu wniosku awansowego jest dostępna na stronie internetowej MON od 25 maja br.

Komunikat MON - 2009-05-25
Minister obrony narodowej Bogdan Klich w trybie pilnym polecił przygotować dyrektorowi Departamentu Kadr MON wniosek o pośmiertny awans do stopnia generała brygady kapitana Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc. Pismo w tej sprawie zostanie skierowane do Prezydenta RP.

Robert Rochowicz - Rzecznik Prasowy MON

W dziale Publikacje - publikacja "Żołnierz wyklęty" Doroty Kani (www.niezalezna.pl) z dnia 9 maja 2009 r. na temat problemów z pośmiertnym awansem Warszyca (plik w formacie PDF)

W dziale Publikacje - List Warszyca do Pułkownika Radosława - Komendanta Obszaru Centralnego Armii Krajowej w Warszawie

W naszej galerii - fotoreportaż z uroczystości z okazji 63. rocznicy Mordu 12 Żołnierzy KWP
Bąkowa Góra - 9 maja 2009 roku

W naszej galerii - fotoreportaż z obchodów rocznicy katyńska w Piotrkowie Trybunalskim -
odsłonięcie tablicy ku czci ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego oraz zasadzenie Dębu Pamięci i odłonięcie tablicyku czci płk Edmunda Margońskiego, które odbyły się w dniu 26 kwietnia 2009 r.

W naszej galerii - fotoreportaż z pierwszej rocznicy poświęcenia głazu i tablicy poświęconej pamięci poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych w walce z przemocą sowiecką o niepodległość Ojczyzny w latach 1944-1956 - przy rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 w Piotrkowie Trybunalskim - która odbyła się w dniu 25 października 2008 r..

W naszej galerii - fotoreportaż z uroczystości z okazji rocznicy Mordu 12 Żołnierzy KWP, która odbyła się
w Bąkowej Górze w dniu 10 maja 2008 roku

W naszej galerii - archiwalny fotoreportaż z uroczystej Mszy Św.  - poświęcenia wotum upamiętniającego  Żołnierzy Wyklętych 1944-1956, która odbyła się w kościele p.w. Św. Jakuba (Fara) w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 16.XII.2001 roku

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP,
które odbyło się w dniu 12 stycznia 2008 r.

w sali RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

NOWA SIEDZIBA KWP !

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że od niedawna mamy nową siedzibę Związku Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim, która mieści się w budynku Gimnazjum nr 5, przy ulicy Kostromskiej 50. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 9.30

Zarząd KWP w Piotrkowie Tryb.

Prezes KWP w Piotrkowie Trybunalskim
mjr Jabłoński Ryszard
tel.: (44) 647 85 84  ;  510 545 920

Sekretarz KWP w Piotrkowie Trybunalskim
kpt. Szefer Stanisław
tel.: (44) 647 49 25

  

Relacja z pierwszej rocznicy poświęcenia głazu i tablicy poświęconej pamięci poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych w walce z przemocą sowiecką o niepodległość Ojczyzny w latach 1944-1956
- przy rondzie Żołnierzy Wyklętych 1944-1956 w Piotrkowie Trybunalskim.

W naszej galerii również fotoreportaż z obchodów.

  

Artykuł z czerwca 2007 r  pt. "Powraca żołnierz wyklęty" - poświęcony Ludwikowi Danielakowi - oficerowi Konspiracyjnego Wojska Polskiego (plik w formacie PDF)

  

Kapitan Z 24 wydobyty z teczek
Artykuł  o agencie Z 24, który znacznie przyczynił się do rozbicia oddziałów Konspiracyjnego Wojska Polskiego

  

Robert Szala "Ku czci Żołnierzy Wyklętych 1944 - 1956" -
artykuł dotyczący pomnika Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim który ukazała się w biuletynie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych "Kombatant" Nr 1 - styczeń 2007

  

W naszej galerii - fotoreportaż z obchodów Rocznicy Mordu 12 Żołnierzy KWP
które odbyły si e w Bąkowej Górze w dni 12 maja 2007 r.

  

W naszej galerii - fotoreportaż ze spotkania opłatkowego Żołnierzy KWP,
które odbyło się w dniu 20 stycznia 2007 r. o godz. 12:00

w Restauracji RELAX w Piotrkowie Trybunalskim

  
 

W dniu 7 listopada 2006 r.
odszedł od nas po ciężkiej chorobie

Ś.P.
ppłk. Roman Czajka

żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
uczestnik walk o Wolną Polskę, wieloletni aktywny działacz Ogólnopolskiego Związku Byłych Żołnierzy
Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

 

  

W naszej galerii - fotoreportaż ostatniej drogi
ppłk. Romana Czajki (13 listopada 2006 r.)

  

28 października 2006 - odsłonięcie pomnika
Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim
(film avi skompresowany jako DivX o objętości
około 175 MB)